Kelet Kapuja folyóirat - Heraldika

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Könyvek
  
Kelet kapuja folyóirat
 

Közel két éve készülünk egy olyan tudományos folyóirat indítására, amely a magyarság eredetkérdésével foglalkozik hazai és külföldi szakértők tanulmányain keresztül. Bemutatjuk saját és rokonnépeinek nyelvi, szellemi és tárgyi örökségét a kezdetektől napjainkig. Mindehhez figyelembe kívánjuk venni a különböző tudományágak hazai és nemzetközi kutatásainak az eredményeit, köztük a történeti, régészeti, nyelvészeti, néprajzi, embertani, népzenei, genetikai stb. tudományok képviselőinek a munkáit. A témakör hatalmas és szerteágazó, ezért olyan címet kívántunk adni a folyóiratnak, amely mindezt magába foglalja. Az ötletek közül a Kelet Kapuja név mellett döntött a szerkesztő bizottság. Köszönet illeti Harangozó Imre szerkesztő társunkat, aki Sinka István Himnuszok a kelet kapujában c. ciklusára hivatkozva javasolta a nevet. A folyóiratban nemcsak a tudós társadalom szűk köréhez kívánunk szólni, hanem az érdeklődő közönséghez is. A tudományos írások, tanulmányok mellett beszámolunk számunkra jelentős tanulmányutakról, a tudomány hazai és nemzetközi híreiről. A tájékozódás céljából a tudományos cikkek összefoglalóját magyarul és angolul közöljük.
A folyóirat főszerkesztője: dr. Obrusánszky Borbála történész, mongolista, keletkutató
A szerkesztő bizottság tagjai: dr. Czeglédi Katalin nyelvész, szlavista, keletkutató, Benkő Mihály történész, dr. Darkó Jenő történész, Harangozó Imre néprajzkutató, Sántha Attila irodalomtörténész.

A lap kiadója a Tortoma Kiadó és a Kún Kocsárd Egyesület. A kiadó igazgatója: Demeter László 
Megjelenés negyedéve
 
Formátum: A/5, ragasztott kötésű, műnyomó papírra nyomva, számos képpel illusztrálva.
 
Ára: az egyes számok: Ft. 990,- + a mindenkor érvényes postaköltség

Éves előfizetés: (4 egymást követő szám) Ft. 6.520,- amely összeg magába foglalja a postaköltséget.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz