Könyvcimek - Heraldika

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

  

Címlista megjelenítése könyvcímek szerint:


 1. A Bárdossy Család története - Bárdossy Péter
 2. A bölcsesség szeretete -- Diószegi György – ifj. Diószegi György
 3. A bûntudat lépcsői - Seress Eszter Enéh
 4. A császári-királyi huszárság törzstiszrti kara a francia forradalmi és a napóleoni háborúk korában (1792-1815) - Réfi Attila
 5. A csíkszentkirályi és krasznahorkai GRÓF ANDRÁSSY nemzetség története - Dr. Csucsomi
 6. A demokrácia halála - Z. Kárpát Dániel
 7. A hét vezér nevének kapcsolatai - Tomori Zsuzsanna
 8. A honfoglalás korának hadtörténete - Nagy Kálmán   
 9. A Hóra-támadás története - Teleki Domokos
 10. A káldeai Teremtés mítosz - Marton Veronika
 11. A közöttünk élő turulmadár - Dúcz László
 12. A magyar- bolgár nyelvviszony - Czeglédi Katalin
 13. A magyar katona - öltözködés, felszerelés és fegyverzet 1788-1815 között - Udovecz György
 14. A magyar királyi csendõrség története - Lévai- Potó
 15. A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-45 - Bene János – Szabó Péter
 16. A magyar megváltó - Tácsi István
 17. Magyarország vármegyéi és városai: BIHAR VÁRMEGY és NAGYVÁRAD - Borovszky Samu
 18. A magyarországi fõnemesség XX. századi genealógiája II-III-IV. - Gudenus János József
 19. A megrohant és felszabadított Erdély - Pilis Lajos
 20. A mi huszadik századunk * 1918-1945-1956 - Zachar József
 21. A minden és a semmi határán - Antallóczy Zoltán
 22. A nagybaconi református templom - Fehér János
 23. A nagyszebeni királybíró - Jósika Miklós
 24. A napkkelet pecsétnyomók és pecséthengerek - Marton Veronika
 25. A németszõgyéni és bánházi JÓSA család története - Jósa Miklós - Ulrich Attila
 26. A nyugati gyepü erõdítményei - Herényi István
 27. A pártusok, a sivatag lovagjai - Marton Veronika
 28. A Rákóczi fejedelmek leszármazottjai Európában - Gudenus János József
 29. A remény hősei - Nagybaczoni Molnár Ferenc
 30. A sumir kultúra története - Marton Veronika
 31. A székely nemzet története és alkotmánya - Szádeczky-Kardoss Lajos
 32. A szirmai és szirmabesenyõi SZIRMAY család története - Szirmay Gábor
 33. A Szörény megyei családok - Pesty Frigyes
 34. A Torinói Lepel - Pályi Gyula
 35. A vargyasi Daniel-kastély - Fehér János
 36. A világégés hadszínterein - Bondor Vilmos
 37. A Zobor-hegyi ezredéves emlékmû - Ifj.Csámpai Ottó
 38. Adalékok a nyitrai székes-káptalan történetéhez - Wágner József
 39. Akácok alatt - Délvidéki magyar írók elbeszélései
 40. Alagút az agyban - Dr. Csókay András
 41. Arad és Zaránd vármegyék nemes családjai I. - Márki Sándor
 42. Arad és Zaránd vármegyék nemes családjai II. - Márki Sándor
 43. Azerbajdzsán - Obrusánszky Borbála
 44. Az adószedõ - Benedek Elek
 45. Az aranyember - Jókai Mór
 46. Az ékírás története - Marton Veronika
 47. Az én idõm - Németh Miklós Attila
 48. Az inkák * A Machu Picchu fénye - Antoine B. Daniel
 49. Az örök felvidék - Felvidéki magyar írók történelmi elbeszélései
 50. Álló- és mozgóképek - Kovács Kiss Gyöngy
 51. Ártatlanul jeltetlen sírban - A Kristóf-ügy - Zétényi Zsolt
 52. Áruló vagy áldozat? - Zachar József
 53. Bács-Bodrog vármegye nemes családjai -Szluha Márton
 54. Beőthy Ödön erdélyi főkormánybiztos - Süli Attila
 55. Besztercei hegyitüzérek a Kárpátokban - Varga Ferenc
 56. Bevonulás Háromszékre 1940 - József Álmos
 57. Családtörténet határok nélkül I-II. - Várkonyi Tibor, dr.
 58. Csehszlovákia igazi arca 1945 -1948 -Karel Kaplan: 
 59. Csönd- parázson szóforgácsok - Takaró Mihály
 60. Csudálkozó Csibe Csaba
 61. DiktatúrTOTÓ * 13 + 1 kérdés a magyar szocializmusról - Regõs Sándor 
 62. Divine Antiquities. Az etruszk nyelv megfejtése és a nagyszentmiklósi aranyedények - Tóth Zsigmond
 63. Egy az Isten, egy a Nemzet * Írások Jézus-hitû magyar eleinkrõl - Zachar József
 64. Elárulva és meggyalázva - Földi Pál
 65. Erdély annó 1895 -1944 - Balázs D. Attila
 66. Erdély főispánjai 1540-1711 - Lázár Miklós
 67. Erdély nevezetesebb családai- Kővári László
 68. Erdély régiségei és történelmi emlékei - Kõváry László
 69. Erdővidék szabadságharcosa
 70. Erdõvidéki népmondák - Magyar Zoltán
 71. Ezredfordulón - Csépe Béla
 72. Ébredjetek Titanic táncosai - Schuller László
 73.  Élet és halál- véges és végtelen - Sütõ Gábor
 74. Életem örömteli és boldogtalan napjai - Fejes Pál
 75. Életre ítélve - Koltai Gábor és Wittner Mária beszélgetése
 76. Éngem a nagy kertész * Válogatott versek 1996 - 2001- Szőke István Attila
 77. ... és még mindig homo sapiens sapiens őstörténelme
 78. Felvidéki nemes családok I. - Szluha Márton
 79. Felvidéki nemes családok II. - Szluha Márton
 80. Felvidéki nemes családok III. - Szluha Márton-Késmárky István
 81. Fénykörben - Hornyik Miklós
 82. Folyton nyíló magyar élet - Rozgics Mária
 83. Földindulás - Berde Mária
 84. Francia Kiss Mihály élete és halála - Domonkos László
 85. Gazdaság, politika, érdekképviselet - Zachar Péter Krisztián
 86. Gyorsan, bátran, hûséggel - Sõregi Zoltán- Végsõ István
 87. Halotti kultusz a 17. századtól napjainkig egy magyar nemesi családban - Szirmay Gábor
 88. Harangoskönyv - Kisgyörgy Zoltán
 89. Háromszéki vártúra-kalauz - Kisgyörgy Zoltán
 90. Hedvig - Vrabec Mária
 91. Hím NEM – Nő NEM - Rozgics Mária
 92. Historiai értekezések a nemes székely nemzet eredetésől - Kállay Ferenc
 93. Holtomiglan (versek) - Bernáth Zoltán
 94. Hunok a Selyem úton - Obrusánszky Borbála
 95. Hunok- magyarok eredete és vándorlásai - Vécsey Aurél
 96. Húnyad vármegye Sztrigymelléki részének és nemes családainak története tekintettel a birtokviszonyokra - Böjthe Ödön
 97. Hunyadi Mátyás és kora - Zachar József
 98. Huszárélet – gyöngyélet? - Sóldos László
 99. I. András király korabeli imák - Marton Veronika
 100. II. Rákóczi György külpolitikája - Gebei Sándor
 101. Jogéletünk őstörténete - Szádeczky-Kardoss Irma
 102. Kalandozó magyar labdarúgók -Dénes-Peterdi-Rochy-Selmeci
 103. Karácsony - Tomory Zsuzsanna
 104. Kele - Fekete István
 105. KETTÕS KERESZT avagy a GÁRDAJELENSÉG - Németh Miklós Attila
 106. Kézdivásárhely, 1940. szeptember 13. - Illésfalvi Péter
 107. Kiáltónak szava * Bibliába temetett magyar őstörténet - Mihály Ferenc
 108. Királygyilkosságok a magyar történelemben - Lévai- Potó
 109. Köztársaság született "harangszavú délben" -  Szûrös Mátyás
 110. Küldetéses nép a mienk Szőke István Attila
 111. Látogatás Kossuthban - Berényi Zsuzsanna Ágnes
 112. Lét a láncban - Nyírfás Pyrker Dezsõ
 113. LITÁNIA * Zachar József tanulmányával - Szentes József
 114. Magyar élet – magyar lélek - Rozgics Mária
 115. Magyar császári és királyi kamarások õsfái 1740-1918 -- I. kötet (A-G) - II. kötet (H-P)- III. kötet (R-ZS)Vásárhelyi Miklós – Szluha Márton
 116. Magyarabb jövõnkért - Sütõ Gábor
 117. Magyarnak számkivetve - Nemeskürty István
 118. Magyarok a hadak útján - Vécsey Aurél 
 119. Magyarország Európa mássága - Bernáth Zoltán
 120. Marosszék ismertetése - Benkő Károly
 121. Mátyás király juhásza - Kivágható meseszínház * 
 122. Messze van a nyíregyházi kaszárnya - Bondor Vilmos
 123. Modern Minerva Könyvek 1. Egyén és nemzet Európa történelmében
 124. Modern Minerva Könyvek 2. - Politika, egyház, mindennapok
 125. Nemzet és társadalom * Bevezetés az etnoszociológiába - Csámpai Ottó
 126. Nemzet születik - Magyar írók történelmi elbeszélései
 127. Négy Esterházy egy hullása * A vezekényi csata 1652 -- Csámpai Ottó
 128. Nyisd fel hát a te szemeidet -Polgárdy Géza
 129. Nyitott kapu - Hollai Hehs Ottó
 130. Nyitra vármegye nemes családjai I., II. kötet - Szluha Márton
 131. Örökségünk a múlt - Nagybaczoni Molnár Ferenc
 132. Ősi magyar díszítőművészet -Nyári Éva
 133. Pajkos Pisti pompás paripája - Szőke István Attila
 134. Pannonia Bertája - ősi rege
 135. Pilis titkai I. - Gönczi Tamás
 136. Schratt KatalinA császárváros regénye (Reprint) - Kürenberg, Joachim von
 137. Scott kapitány utolsó feljegyzése - Hornyik Miklós
 138. Szárazajta - Benkõ Levente
 139. Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban I-II. kötet - Bona Gábor
 140. Szeged szürke eminenciása - Berényi Zsuzsanna Ágnes
 141. Szépen szóló madárka - Katona Imre
 142. Szepes vármegye nemes családjai - Szluha Márton
 143. Szeretni kevesen tudnak - Muráti Lili
 144. Szilágy vármegye monographiája. Birtokosok, családok történerte A-K - Petri Mór
 145. Szilágy vármegye monographiája. Birtokosok, családok történerte L-Z - Petri Mór
 146. Szirmaiak Tokaj/Hegyalján
 147. Székelyföld körkörös erődítése 1940-44
 148. Szkíta-hun régmúltból székely-magyar jövendő - Obrusánszky Borbála
 149. Szkíta-magyar múltunk ragyogása * Történelmi igazságok, tanulságos mesék Obrusánszky Borbála
 150. Szkíta rögök fölött hun-magyar szél járja - Obrusánszky Borbála
 151. Szkíta tájon pata dobog - Obrusányszky Borbála
 152. Találd ki! Tanuld meg! Szinezd ki! I.- Szőke István Attila
 153. Találd ki! Tanuld meg! Szinezd ki! II. - Szőke István Attila
 154. Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban (3.bõvített kiadás) - Bona Gábo
 155. Temes vármegye nemes családjai I-II.- Lendvai Miklós
 156. Temes vármegye nemes családjai III.- Lendvai Miklós
 157. Tisztító vihar - Aczél Tamás - Méray Tibor
 158. Torda őscsaládjai -Kövendi Weress Sándor
 159. ÚJJÁSZÜLETÉS * Az én 56-om a te 56-od? - Szent-Andrássy Jenõ 
 160. Udvarhely vármegye nemes családjai - Pálmay József
 161. Útmutató az élethez - Both Gábor
 162. Vallás és kultúra a 14. századtól napjainkig egy magyar nemesi családban - Szirmay Gábor
 163. Van-e még kasza: egyenes?! - Balla József
 164. Vas vármegye nemes családjai I.; II.  kötet - Szluha Márton
 165. Vádemelés - Bernáth Zoltán
 166. Velünk élő Trianon (Botrány Erdélyben) - Koltai Gábor
 167. Vezérlő fejedelem -Bodrogi Imre
 168. Világkatasztrófák -Marton Veronika 
 169. Virágveszedelem - Erdélyi magyar írók elbeszélései a szerelemrõl
 170. Visegrádi esték - Féja Géza
 171. Wass Albert regényeinek világa - Takaró Mihály
 172. Wass Albert titkai * Válogatott levelek öt asszonyhoz - Takaró Mihály szerkesztésében
 173. Zala megye archontológiiája * A megyei és járási tisztségviselők, ill. tisztviselők szolgálati idejének adatbázisa1138 – 2004
 174. Zala megye földrajzi nevei II. - A Keszthelyi Járás
 175. Zörgetik az ajtót - Vaszary jános
 
Keresés
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz