Könyvcimek - Heraldika

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

  
 1. A Bárdossy család története - Bárdossy Péter
 2. A bölcsesség szeretete - Diószegi György – ifj. Diószegi György
 3. A bûntudat lépcsõi - Seress Eszter Enéh
 4. A csíkszentkirályi és krasznahorkai GRÓF ANDRÁSSY nemzetség története - Dr. Csucsomi
 5. A demokrácia halála - Z. Kárpát Dániel
 6. A hét vezér nevének kapcsolatai * A szem család Turul ága - Tomory Zsuzsa
 7. A honfoglalás korának hadtörténete - Nagy Kálmán 
 8. A kézdivásárhelyi református templom -Csáki Árpád
 9. A magyar- bolgár nyelvviszony - Czeglédi Katalin
 10. A magyar katona * Öltözködés, felszerelés és fegyverzet 1788-1815 között  - Udovecz György
 11. A magyar királyi csendõrség története - Lévai- Potó
 12. A magyarországi fõnemesség XX. századi genealógiája II-III-IV. - Gudenus János József
 13. A megrohant és felszabadított Erdély - Pilis Lajos
 14. A mi huszadik századunk 1918, 1944, 1956 - Zachar József
 15. A nagybaconi református templom - Fehér János
 16. A nagyszebeni királybíró - Jósika Miklós
 17.  A napkeleti pecsétnyomók és pecséthengerek Marton Veronika
 18. A németszõgyéni és bánházi JÓSA család története - Jósa Miklós - Ulrich Attila
 19. A nyugati gyepü erõdítményei - Herényi István
 20. A pártusok, a sivatag lovagjai - Marton Veronika
 21. A Rákóczi fejedelmek leszármazottjai Európában - Gudenus János József
 22. A sumir kultúra története - Marton Veronika
 23. A számkivetés nagyjai - Horváth Árpád, Kingston-Tiszai Klára
 24. A Szent Korona õrzése Koronaõrség, koronaõrök - Fazakas-Hegedüs-Hennel
 25. A székely hadosztály története - Gottfried Barna - Nagy Szabolcs
 26. A szirmai és szirmabesenyõi SZIRMAY család története - Szirmay Gábor
 27. A Torinói Lepel - Pályi Gyula
 28. A Zobor-hegyi ezredéves emlékmû - Ifj.Csámpai Ottó
 29. A vargyasi Daniel-kastély - Fehér János
 30. A világégés hadszínterein Bondor Vilmos
 31. Az adószedõ - Benedek Elek
 32. Az aranyember - Jókai Mór
 33. Az ember vergődik e világban - Antalóczi Zoltán
 34. Az ékírás története - Marton Veronika
 35. Az én rendszerváltásom/Megmondtam százszor... - Szuhay Balázs
 36. Az inkák * A Machu Picchu fénye - Antoine B. Daniel
 37. Az örök felvidék - Felvidéki magyar írók történelmi elbeszélése
 38. Adalékok a magyarországi bolsevizmus történetéhez - Kiss Antal
 39. Ahogy az egy Isten látja * 40 erdélyi unitárius templom - Magyari Hunor- László László-Gyöngyössy János
 40. Akácok alatt - Délvidéki magyar írók elbeszélései
 41. Alagút az agyban - Dr. Csókay András
 42. Azerbajdzsán - Obrusánszky Borbála
 43. Áruló vagy áldozat? * Történész nyomozás a Redl ügyben - Zachar József
 44. Bajtársaimmal a fronton 1914-1918 - Kováts István
 45. Beőthy Ödön erdélyi főkormánybiztos - Süli Attila
 46. Besztercei hegyitüzérek a Kárpátokban - Varga Ferenc
 47. Betelt a pohár - Hollai Hehs Ottó
 48. Borbáth Károly történész -Szécsi Antal
 49. Bruckner Győző a szerves kémia nemzetközi hírű tudósa, professzora - Bruckner Éva
 50. Schratt Katalin * A császárváros regénye (Reprint) - Kürenberg, Joachim von
 51. Családtörténet határok nélkül I-II. - Várkonyi Tibor, dr.
 52. Csönd- parázson szóforgácsok - Takaró Mihály
 53. Divine Antiquities. Az etruszk nyelv megfejtése és a nagyszentmiklósi aranyedények - Tóth Zsigmond
 54. Csehszlovákia igazi arca 1945 -1948 - Karel Kaplan
 55. Cselekvő politikával a magyarságért * politikusi portré 1988-1996 - Szűrös Mátyás
 56. Csikszereda és Kézdivásárhely hazatérése 1940
 57. Csudálkozó Csibe Csaba Szőke István Attila
 58. DiktatúrTOTÓ  * 13 + 1 kérdés a magyar szocializmusról  Regõs Sándor
 59. Egy az Isten, egy a Nemzet * Írások Jézus-hitû magyar eleinkrõl - Zachar József
 60. "Egy ezredévi szenvedés" Fejezetek a magyarság haditörténelmébõl - Zachar József
 61. Egy magyar néptanító önélet leírása és élményei. Kárpáti János élete
 62. Egyén és nemzet Európa történelmében * Modern Minerva Könyvek 1.
 63. Elárulva és meggyalázva - Földi Pál
 64. Erdély annó 1895-1944 * Régi képeslapok Erdélyországból - Balázs D. Attila
 65. Erdély régiségei és történelmi emlékei - Kõváry László
 66. Erdélyi bevonulás, 1940 - Illésfalvi Péter, Szabó Péter
 67. Erdővidék szabadságharcosa Nagybaczoni Molnár Ferenc
 68. Erdõvidéki népmondák - Magyar Zoltán
 69. Erdővidéki túrautak - Lőrinc Sándor
 70. Európa ura ATTILA - Obrusánszky Borbála
 71. Ezredfordulón - Csépe Béla
 72. Ébredjetek Titanic táncosai! - Schuller László
 73. Élet és halál- véges és végtelen - Sütõ Gábor
 74. Életre ítélve * Wittner Mária és Koltay Gábor beszélgetése
 75. Én elmentem a vásárbaBruckner Éva
 76. Fegyver alatt — Az ungvári magyar királyi 24-ik hadosztályban 1944-1945 — Hidvégi Lajos
 77. Felvidéki nemes családok I. - Szluha Márton
 78. Felvidéki nemes családok II. - Szluha Márton
 79. Felvidéki nemes családok III. - Szluha Márton - Késmárky István
 80. Fénykörben - Hornyik Miklós
 81. Folyton nyíló magyar élet - Rozgics Mária
 82. Földindulás - Berde Mária
 83. Francia Kiss Mihály élete és halála - Domonkos László
 84. Gazdaság, politika, érdekképviselet * Fejezetek a magyar és európai gazdasági kamarák történetéből - Zachar Péter Krisztián
 85. Gyorsan, bátran, hűséggel * A Magyar Királyi "IstvánBalogh Ádám" 15. honvéd kerékpáros zászlóalja története - Sőregi Zoltán - Végső István
 86. Hadnagyok és fõhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban I-II-III. - Bona Gábor
 87. Halotti kultusz a 17. századtól napjainkig egy magyar nemesi családban - Szirmay Gábor
 88. Harangoskönyv - Kisgyörgy Zoltán
 89. Háromszéki vártúra-kalauz - Kisgyörgy Zoltán
 90. Hedvig - Vrabec Mária
 91. Heltai Gáspár: Kun-Gazda Gergely
 92. Helytörténeti lexikon 800-1400 - Herényi István
 93. Hím NEM – Nő NEM - Rozgics Mária
 94. Hol rejtőznek a magyar táltosok? - Marton Veronika
 95. Holtomiglan  (versek) - Bernáth Zoltán
 96. Horkák kísérete HERÉNYEK  és más dolgozatok - Herényi István
 97. HUNGARICUM - Válogatás a Kárpát-medence jellegzetesen magyar értékeiből
 98. Hunok- magyarok eredete és vándorlásai - Vécsey Aurél
 99. Hunyadi Mátyás és kora - Zachar József
 100. Huszárélet – gyöngyélet? - Sóldos László
 101. I. András király korabeli imák * Az első magyar nyelvemlék - Marton Veronika
 102. II. Rákóczi György külpolitikája - Gebei Sándor
 103. Jászmagyar honvédek albuma (1921-1945) - Babucs Zoltán
 104. Karácsony - Tomory Zsuzsanna
 105. Kassa történelmi városkalaúz - Balassa Zoltán
 106. Kele - Fekete István
 107. Kelet Kapuja folyóirat
 108. KETTÕS KERESZT avagy a GÁRDAJELENSÉG - Németh Miklós Attila
 109. Kézdivásárhely, 1940. szeptember 13. - Illésfalvi Péter
 110. Kiáltónak szava *  Bibliába temetett magyar őstörténet - Mihály Ferenc 
 111. Kinizsi Pál alakja a modern történetírás tükrében – Aigner Jenő
 112. Királygyilkosságok a magyar történelemben - Lévai- Potó
 113. Kisháború Háromszéken – Csikány Tamás
 114. Köztársaság született "harangszavú délben" - Szûrös Mátyás
 115. Látogatás Kossuthban - Berényi Zsuzsanna Ágnes
 116. Lét a láncban - Nyírfás Pyrker Dezsõ
 117. Liptó vármegye nemes családjai - Szluha Márton
 118. LITÁNIA * Zachar József tanulmányával - Szentes József
 119. Magyar császári és királyi kamarások õsfái 1740-1918 -- I. kötet (A-G) - II. kötet (H-P)- III. kötet (R-ZS) - Vásárhelyi Miklós – Szluha Márton
 120. Magyar élet – magyar lélek - Rozgics Mária
 121. Magyarabb jövõnkért - Sütõ Gábor
 122. Magyarok a hadak útján * Fájdalmas vereségeink  Vécsey Aurél
 123. Magyarország Európa mássága - Bernáth Zoltán
 124. Magyarnak számkivetve * (A nemzettudat válságai) - Nemeskürty István
 125. Messze van a nyíregyházi kaszárnya * Katonai pályafutásom története - Bondor Vilmos
 126. Napsóvárgó csönd * Száz szabadon szárnyaló szonett - Szőke István Attila
 127. Nemes családok Csanádvármegyében (reprint) - Barna János, Sümeghy Dezsõ
 128. Nemzet és társadalom * Bevezetés az etnoszociológiába - Csámpai Ottó
 129. Nemzet születik - Magyar írók történelmi elbeszélései
 130. Négy Esterházy egy hullása * A vezekényi csata gerekés pecséthenók om1652 - Csámpai Ottó
 131. Nyisd fel hát a te szemeidet *  Publicisztikai írások az elmaradt rendszerváltásról, 1990-1993 - Polgárdy Géza
 132. Nyitott kapu - Hollai Hehs Ottó
 133. Nyitra vármegye nemes családjai I. II. kötet - Szluha Márton
 134. II. Rákóczi György külpolitikája (1648-1657) - Gebei Sándor
 135. Örökségkönyv -Wass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a nagyvilágban
 136. Pajkos Pisti pompás paripája
 137. Politika, egyház, mindennapok - több szerzõ
 138. Scott kapitány utolsó feljegyzése - Hornyik Miklós
 139. Sepsiszentgyörgy * történelmi városkalauz - József Álmos
 140. Szárazajta - Benkõ Levente
 141. Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban I-II. kötet - Bona Gábor
 142. Szeged szürke eminenciása - Berényi Zsuzsanna Ágnes
 143. Szent István király koronája - Ferencz Csaba
 144. Szepes vármegye nemes családjai - Szluha Márton
 145. Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése * Roska Márton kéziratos hagyatékából - Roska Márton
 146. Szépen szóló madárka - Katona Imre
 147. Szeretni kevesen tudnak - Muráti Lili
 148. Szirmayak Tokaj-Hegyalján - Szirmay Gábor
 149. Szkíta-hun régmúltból székely-magyar jövendő - Obrusánszky Borbála
 150. Szkíta íjnak húrja pendül - Obrusánszky Borbála
 151. Szkíta rögök fölött hun-magyar szél járja - Obrusánszky Borbála
 152. Szkítiától a Kárpát Hazáig - Aradi Éva
 153. Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban (3.bõvített kiadás) - Bona Gábor
 154. Tenyérnyi ország  - Horváth Arany
 155.  Tisztító vihar * Adalékok egy korszak történetéhez - Aczél Tamás - Méray Tibor
 156. Tündöklés és feledés - Csikós György
 157. ÚJJÁSZÜLETÉS * Az én 56-om a te 56-od? - Szent-Andrássy Jenõ
 158. Ung vármegye nemes családjai - Szluha Márton-Késmárky István
 159. Útmutató az élethez a földnevő bolygón * Anasztázia tanításai  - Both Gábor
 160. Vadpávamenyegzõ - Sütõ András
 161. Vallás és kultúra a 14. századtól napjainkig egy magyar nemesi családban - Szirmay Gábor
 162. Van-e még kasza: egyenes?! - Balla József
 163. Vas vármegye nemes családjai I.; II.  kötet - Szluha Márton
 164. Velünk élő Trianon - Koltay Gábor
 165. Vezérlő fejedelem * Történelmi dráma öt felvonásban - Bodrogi Imre: 
 166. Virágveszedelem - Erdélyi magyar írók elbeszélései a szerelemrõl
 167. Visegrádi esték - Féja Géza
 168. Vörös vírus - Bokor Imre
 169. Vádemelés - Bernáth Zoltán
 170. Wass Albert regényeinek világa - Takaró Mihály
 171. Zala megye földrajzi nevei II. - A Keszthelyi Járás
 172. Zörgetik az ajtót - Vaszari János
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz