Szerzök - Heraldika

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

  
 1. Antalóczi Zoltán: Az ember vergődik e világban
 2. Aigner Jenő: Kinizsi Pál alakja a modernkori történetírásban
 3. A szirmai és szirmabesenyői SZIRMAY család története - Szirmay Gábor
 4. A 10 legnépszerűbb magyar népmese
 5. Aczél Tamás - Méray Tibor: Tisztító vihar * Adalékok egy korszak történetéhez
 6. Antoine B. Daniel: Az inkák * A Machu Picchu fénye
 7. Aradi Éva: Szkítiától a Kárpát Hazáig
 8. Babucs Zoltán: Jászmagyar huszárok albuma (1921-1945)
 9. Balla József: Van-e még kasza: egyenes?!
 10. Balassa Zoltán: Kassa történelmi városkalaúz
 11. Balázs D. Attila: Erdély annó 1895-1944 * Régi képeslapok Erdélyországból
 12. Barna János - Sümeghy Dezsõ: Nemes családok Csanádvármegyében (reprint)
 13. Barsy Irma: Pincenapló
 14. Bárdossy Péter: A Bárdossy család története
 15. Benedek Elek: Az adószedõ
 16. Benkõ Levente: Szárazajta
 17. Benkő Mihály: Hunok és székelyek
 18. Beöthy Ödön erdélyi főkormánybiztos
 19. Berde Mária: Földindulás
 20. Berényi Zsuzsanna Ágnes: Látogatás Kossuthban
 21. Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szeged szürke eminenciása
 22. Bernáth Zoltán: Vádemelés
 23. Bernáth Zoltán: Magyarország Európa mássága
 24. Bernáth Zoltám: Holtomiglan (versek)
 25. Blaskovics József: Az újvári ejalet török adóösszeírásai
 26. Bodrogi Imre: Vezérlő fejedelem * Történelmi dráma öt felvonásban
 27. Bokor Imre: Vörös vírus
 28. Bona Gábor: Hadnagyok és fõhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban I-II-III. kötet
 29. Bona Gábor: Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban I-II. kötet
 30. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban (3., bõvített kiadás)
 31. Bondor Vilmos: A világégés hadszínterein
 32. Bondor Vilmos: Messze van a nyíregyházi kaszárnya * Katonai pályafutásom története
 33. Both Gábor: Útmutató az élethez a Föld nevű bolygón * Anasztázia tanításai
 34. Bruckner Éva: Bruckner Győző a szerves kémia nemzetközi hírű tudósa, professzora
 35. Bruckner Éva: Bruckner Győző művelődés-, jog- és egyháztörténész
 36. Bruckner Éva: Én elmentem a vásárba
 37. Csáki Árpád: A kézdivásárhelyi református templom
 38. Csámpai Ottó: Nemzet és társadalom * Bevezetés az etnoszociológiába
 39. Csámpai Ottó: Négy Esterházy egy hullása * A vezekényi csata 1652
 40. Ifj.Csámpai Ottó: A Zobor-hegyi ezredéves emlékmű
 41. Csépe Béla: Ezredfordulón
 42. Csikány Tamás: Kisháború Háromszéken
 43. Csikós György: Tündöklés és feledés
 44. Csudálkozó Csibe Csaba: Szőke István Attila
 45. Csókay András: Alagút az agyban
 46. Csucsomi: A csíkszentkirályi és krasznahorkai GRÓF ANDRÁSSY nemzetség története
 47. Czeglédi Katalin: A magyar- bolgár nyelvviszony,
 48. Délvidéki magyar írók elbeszélései: Akácok alatt
 49. Diószegi György – ifj. Diószegi György: A bölcsesség szeretete -
 50. Domonkos László: Francia Kiss Mihály élete és halála
 51. Dúcz László: A közüttónk élő turulmadár
 52. Egy magyar néptanító önélet leírása és élményei. Kárpáti János élete
 53. Egyén és nemzet Európa történelmében * Modern Minerva Könyvek 1.
 54. Erdélyi magyar írók elbeszélései a szerelemrõl : Virágveszedelem
 55. Életre ítélve * Wittner Mária és Koltay Gábor beszélgetése
 56. Fazakas-Hegedüs-Hennel: A Szent Korona õrzése Koronaõrség, koronaõrök
 57. Fehér János: A nagybaconi református templom
 58. Fehér János: A vargyasi Daniel-kastély
 59. Fekete István : Kele
 60. Felvidéki magyar írók történelmi elbeszélései : Az örök felvidék
 61. Ferencz Csaba: Szent István király koronája
 62. Féja Géza: Visegrádi esték
 63. Földi Pál: Elárulva és meggyalázva
 64. Gebei Sándor: II. Rákóczi György külpolitikája (1648-1657)
 65. Gottfried Barna -- Nagy Szabolcs: A székely hadosztály története
 66. Gönczi Tamás: Pilis titkai I.
 67. Gudenus János József: A magyarországi fõnemesség XX. századi genealógiája II-III-IV.
 68. Gudenus János József: A Rákóczi fejedelmek leszármazottjai Európában
 69. Herényi István: A nyugati gyepü erõdítményei * Erõdítmények, Várak Nyugatmagyarországon
 70. Herényi István : Helytörténeti lexikon 800-1400
 71. Herényi István: Horkák kísérete HERÉNYEK  és más dolgozatok
 72. Hollai Hehs Ottó: Betelt a pohár
 73. Hollai Hehs Ottó: Nyitott kapu
 74. Hornyik Miklós: Fénykörben
 75. Hornyik Miklós: Scott kapitány utolsó feljegyzése
 76. Horváth Arany: Tenyérnyi ország
 77. Horváth Árpád – Kingston-Tiszai Klára: A számkivetés nagyjai.
 78. HUNGARICUM - Válogatás a Kárpát-medence jellegzetesen magyar értékeiből
 79. Illésfalvi Péter, Szabó Péter: Erdélyi bevonulás, 1940
 80. Illésfalvi Péter: Kézdivásárhely, 1940. szeptember 13.
 81. Jókai Mór: Az aranyember
 82. József Álmos: Bevonulás Háromszékbe 1940
 83. József Álmos: Sepsiszentgyörgy * történelmi városkalauz
 84. Jósika Miklós: A nagyszebeni királybíró
 85. Jósa Miklós - Ulrich Attila: A németszõgyéni és bánházi Jósa család története
 86. Kaplan, Karel: Csehszlovákia igazi arca 1945 -1948
 87. Katona Imre: Szépen szóló madárka
 88. Kelet Kapuja folyóirat
 89. Kisfaludy László: A kisfaludi Kisfaludy család történet
 90. Kisgyörgy Zoltán: Harangoskönyv
 91. Kisgyörgy Zoltán: Háromszéki vártúra-kalauz
 92. Kiss Antal: Adalékok a magyarországi bolsevizmus történetéhez
 93. Kolumbán Vilmos József: Benkő József, az erdővidéki polihisztor
 94. Kovács Kiss Gyöngy: Álló- és mozgóképek
 95. Kováts István: Bajtársaimmal a fronton 1914-1918
 96. Kõváry László: Erdély régiségei és történelmi emlékei
 97. Kun Gazda Gergely: Heltai Gáspár
 98. Kürenberg, Joachim von: Schratt Katalin - A császárváros regénye - (Reprint)
 99. Lévai- Potó: Királygyilkosságok a magyar történelemben
 100. Lévai- Potó: A magyar királyi csendõrség története
 101. Lőrinc Sándor: Erdővidéki túrautak
 102. Magyar írók történelmi elbeszélései : Nemzet születik
 103. Magyari Hunor-László László- Gyöngyíössy János :Ahogy az egy Isten látja *40 erdélyi unitárius templom
 104. Magyar Zoltán: Erdõvidéki népmondák
 105. Marton Veronika: I. András király korabeli imák
 106. Marton Veronka: A káldeai teremtés mítosz
 107. Marton Veronika: A napkeleti pecsétnyomók és pecséthengerek
 108. Marton Veronika: A pártusok, a sivatag lovagjai
 109. Marton Veronika: A sumir kultúra története
 110. Marton Veronika: Az ékírás története
 111. Marton Veronika: Hol rejtőznek a magyar táltosok?
 112. Marton Veronika: I. András korabeli imák. Az első magyar nyelvemlék
 113. Mihály Ferenc: "Kiáltónak szava" Bibliába temetett magyar őstörténet
 114. Nagy Kálmán: A honfoglalás korának hadtörténete
 115. Nemeskürty István: Magyarnak számkivetve * (A nemzettudat válságai)
 116. Németh Miklós Attila: Az én idõm
 117. Németh Miklós Attila: KETTÕS KERESZT avagy a GÁRDAJELENSÉG
 118. Nyírfás Pyrker Dezsõ: Lét a láncban
 119. Obrusánszky Borbála: Azerbajdzsán
 120. Obrusánszky Borbála: Szkíta-hun régmúltból székely-magyar jövendő
 121. Obrusánszky Borbála: Szkíta íjnak húrja pendül
 122. Obrusánszky Borbála: Szkíta-magyar múltunk ragyogása * Történelmi igazságok, tanulságos mesék
 123. Obrusánszki Borbála: Szkíta rögök fölött hun-magyar szél járja
 124. Obrusánszky Borbála: Szkíta tájon pata dobog
 125. Pajkos Pisti pompás paripája
 126. Pályi Gyula: A Torinói Lepel
 127. Pilis Lajos: A megrohant és felszabadított Erdély
 128. Polgárdy Géza: Nyisd fel hát a te szemeidet * Publicisztikai írások az elmaradt rendszerváltásról, 1990-1993
 129. Politika, egyház, mindennapok * Modern Minerva Könyvek 2.
 130. Regõs Sándor: Diktatúr TOTÓ *  13+1 kérdés a magyar szocializmusról
 131. Roska Márton: Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése * Roska Márton kéziratos hagyatékából
 132. Rozgics Mária: Magyar élet – magyar lélek
 133. Rozgics Mária: Folyton nyíló magyar élet
 134. Rozgics Mária: Hím NEM – Nő NEM
 135. Seress Eszter Enéh: A bûntudat lépcsõi
 136. Sóldos László: Huszárélet -- gyöngyélet?
 137. Sõregi Zoltán- Végsõ István: Gyorsan, bátran, hûséggel
 138. Schuller László: Ébredjetek Titanic táncosai!
 139. Süli Attila: Erdővidék szabadságharcosa
 140. Sütõ András: Vadpávamenyegzõ
 141. Sütõ Gábor: Élet és halál- véges és végtelen
 142. Sütõ Gábor: Magyarabb jövõnkért
 143. Szabó József János: Székelyföld körkörös erődítése 1940-44  
 144. Szent-Andrássy Jenõ: ÚJJÁSZÜLETÉS * Az én 56-om a te 56-od?
 145. Szentes József: LITÁNIA * Zachar József tanulmányával
 146. Szirmay Gábor: Halotti kultusz a 17. századtól napjainkig egy magyar nemesi családban
 147. Szirmay Gábor: A szirmai és szirmabesenyõi Szirmay család története
 148. Szirmay Gábor: Szirmayak Tokaj-Hegyalján
 149. Szirmay Gábor: Vallás és kultúra a 14. századtól napjainkig egy magyar nemesi családban
 150. Szluha Márton: Bács-Bodrog vármegye nemes családjai
 151. Szluha Márton: Felvidéki nemes családok I. (Árva, Trencsén, Zólyom vármegye)
 152. Szluha Márton: Felvidéki nemes családok II. (Sáros, Turóc vármegye)
 153. Szluha Márton - Késmárky István: Felvidéki nemes családok III. (Abaúj-Torna — Gömör-Kishont vármegye)
 154. Szluha Márton: Liptó vármegye nemes családjai
 155. Szluha Márton: Nyitra vármegye nemes családjai I-II. kötet
 156. Szluha Márton: Szepes vármegye nemes családjai
 157. Szluha Márton -Késmárky István: Ung vármegye nemes családjai
 158. Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai I., II. kötet
 159. Szuhay Balázs: Az én rendszerváltásom/Megmondtam százszor...
 160. Szûrös Mátyás: Köztársaság született "harangszavú délben"
 161. Takaró Mihály: Csönd- parázson szóforgácsok
 162. Tomory Zsuzsanna: A hét vezér nevének kapcsolatai * A Szem család Turuk ága
 163. Vaszari János: Zörgetik az ajtót
 164. Várkonyi Tibor, dr.: Családtörténet határok nélkül I-II.
 165. Vásárhelyi Miklós - Szluha Márton: Magyar császári és királyi kamarások õsfái 1740-1918 -- I. kötet (A-G), II- (H-P); III. (R-ZS)
 166. Vetráb József Kadocsa: Égre nyíló lélek-ajtó Tanulmányok a rejtélyes Pilisről * Szőke István Attila verseivel
 167. Vécsey Aurél: Magyarok a hadak útján * Fájdalmas vereségeink  
 168. Vécsey Aurél: Hunok- magyarok eredete és vándorlásai
 169. Vécsey Aurél: Magyarok a hadak útján
 170. Vrabec Mária: Hedvig
 171. Tomory Zsuzsanna: Karácsony
 172. Tóth Zsigmond: Divine Antiquities. Az etruszk nyelv megfejtése és a nagyszentmiklósi aranyedények
 173. Udovecz György: A magyar katona * Öltözködés, felszerelés és fegyverzet, 1788-1815 között
 174. Udovecz György: Jászmagyar honvédek albuma (1921-1945)
 175. Z. Kárpát Dániel: A demokrácia halála
 176. Zachar József: Áruló vagy áldozat?
 177. Zachar József: Egy az Isten, egy a Nemzet * Írások Jézus-hitû magyar eleinkrõl
 178. Zachar József:"Egy ezredévi szenvedés" Fejezetek a magyarság haditörténelmébõl
 179. Zachar József: Hunyadi Mátyás és kora
 180. Zachar Péter Krisztián: Gazdaság, politika, érdekképviselet * Fejezetek a magyar és európai gazdasági kamarák történetéből
 181. Zala megye földrajzi nevei II. - A Keszthelyi Járás
 182. Zsigmond Erika: Izland, ahol az idő születik
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz