Szerzök - Heraldika

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

  
Címlista megjelenítése szerzők szerint
 1. Antalóczi Zoltán: Az ember vergődik e világban
 2. A szirmai és szirmabesenyői SZIRMAY család története - Szirmay Gábor
 3. Aczél Tamás - Méray Tibor: Tisztító vihar * Adalékok egy korszak történetéhez
 4. Antoine B. Daniel: Az inkák * A Machu Picchu fénye
 5. Aradi Éva: Szkítiától a Kárpát Hazáig 
 6. Babucs Zoltán: Jászmagyar huszárok albuma (1921-1945)
 7. Balla József: Van-e még kasza: egyenes?! 
 8. Balassa Zoltán: Kassa történelmi városkalaúz
 9. Balázs D. Attila: Erdély annó 1895-1944 * Régi képeslapok Erdélyországból
 10. Barna János - Sümeghy Dezsõ: Nemes családok Csanádvármegyében (reprint) 
 11. Barsy Irma: Pincenapló


 12. Benkõ Levente: Szárazajta
 13. Beöthy Ödön erdélyi főkormánybiztos
 14. Berde Mária: Földindulás
 15. Berényi Zsuzsanna Ágnes: Látogatás Kossuthban
 16. Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szeged szürke eminenciása
 17. Bernáth Zoltán: Vádemelés
 18. Bernáth Zoltán: Magyarország Európa mássága
 19. Bernáth Zoltám: Holtomiglan (versek)
 20. Blaskovics József: Az újvári ejalet török adóösszeírásai
 21. Bodrogi Imre: Vezérlő fejedelem * Történelmi dráma öt felvonásban
 22. Bokor Imre: Vörös vírus
 23. Bona Gábor: Hadnagyok és fõhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban I-II-III. kötet
 24. Bona Gábor: Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban I-II. kötet
 25. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban (3., bõvített kiadás)
 26. Bondor Vilmos: A világégés hadszínterein
 27. Bondor Vilmos: Messze van a nyíregyházi kaszárnya * Katonai pályafutásom története
 28. Both Gábor: Útmutató az élethez a Föld nevű bolygón * Anasztázia tanításai 
 29. Bruckner Éva: Bruckner Győző a szerves kémia nemzetközi hírű tudósa, professzora
 30. Bruckner Éva: Bruckner Győző művelődés-, jog- és egyháztörténész
 31. Bruckner Éva: Én elmentem a vásárba
 32. Csáki Árpád: A kézdivásárhelyi református templom
 33. Csámpai Ottó: Nemzet és társadalom * Bevezetés az etnoszociológiába
 34. Csámpai Ottó: Négy Esterházy egy hullása * A vezekényi csata 1652
 35. Ifj.Csámpai Ottó: A Zobor-hegyi ezredéves emlékmű
 36. Csépe Béla: Ezredfordulón
 37. Csikós György: Tündöklés és feledés
 38. Csudálkozó Csibe Csaba: Szőke István Attila
 39. Csókay András: Alagút az agyban
 40. Csucsomi: A csíkszentkirályi és krasznahorkai GRÓF ANDRÁSSY nemzetség története
 41. Czeglédi Katalin: A magyar- bolgár nyelvviszony
 42. Délvidéki magyar írók elbeszélései: Akácok alatt
 43. Diószegi György – ifj. Diószegi György: A bölcsesség szeretete - 
 44. Domonkos László: Francia Kiss Mihály élete és halála
 45. Dúcz László: A közüttónk élő turulmadár
 46. Egy magyar néptanító önélet leírása és élményei. Kárpáti János élete
 47. Egyén és nemzet Európa történelmében * Modern Minerva Könyvek 1.
 48. Erdélyi magyar írók elbeszélései a szerelemrõl : Virágveszedelem
 49. Életre ítélve * Wittner Mária és Koltay Gábor beszélgetése
 50. Fazakas-Hegedüs-Hennel: A Szent Korona õrzése Koronaõrség, koronaõrök
 51. Fehér János: A nagybaconi református templom
 52. Fehér János: A vargyasi Daniel-kastély
 53. Fekete István : Kele
 54. Felvidéki magyar írók történelmi elbeszélései : Az örök felvidék
 55. Ferencz Csaba: Szent István király koronája
 56. Féja Géza: Visegrádi esték
 57. Földi Pál: Elárulva és meggyalázva
 58. Gebei Sándor: II. Rákóczi György külpolitikája (1648-1657)
 59. Gottfried Barna -- Nagy Szabolcs: A székely hadosztály története
 60. Gönczi Tamás: Pilis titkai I.
 61. Gudenus János József: A magyarországi fõnemesség XX. századi genealógiája II-III-IV.
 62. Gudenus János József: A Rákóczi fejedelmek leszármazottjai Európában
 63. Herényi István: A nyugati gyepü erõdítményei * Erõdítmények, Várak Nyugatmagyarországon
 64. Herényi István : Helytörténeti lexikon 800-1400
 65. Herényi IstvánHorkák kísérete HERÉNYEK  és más dolgozatok 
 66. Hollai Hehs Ottó: Betelt a pohár
 67. Hollai Hehs Ottó: Nyitott kapu
 68. Hornyik Miklós: Fénykörben
 69. Hornyik Miklós: Scott kapitány utolsó feljegyzése
 70. Horváth Arany: Tenyérnyi ország 
 71. Horváth Árpád – Kingston-Tiszai Klára: A számkivetés nagyjai.
 72. Illésfalvi Péter, Szabó Péter: Erdélyi bevonulás, 1940
 73. Illésfalvi Péter: Kézdivásárhely, 1940. szeptember 13.
 74. Jókai Mór: Az aranyember
 75. József Álmos: Bevonulás Háromszékbe 1940
 76. József Álmos: Sepsiszentgyörgy * történelmi városkalauz
 77. Jósika Miklós: A nagyszebeni királybíró
 78. Jósa Miklós - Ulrich Attila: A németszõgyéni és bánházi Jósa család története
 79. Kaplan, Karel: Csehszlovákia igazi arca 1945 -1948
 80. Katona Imre: Szépen szóló madárka
 81. Kelet Kapuja folyóirat

 82. Kisgyörgy Zoltán: Harangoskönyv
 83. Kisgyörgy Zoltán: Háromszéki vártúra-kalauz
 84. Kolumbán Vilmos József: Benkő József, az erdővidéki polihisztor
 85. Kovács Kiss Gyöngy: Álló- és mozgóképek
 86. Kõváry László: Erdély régiségei és történelmi emlékei
 87. Kun Gazda Gergely: Heltai Gáspár
 88. Kürenberg, Joachim von: Schratt Katalin - A császárváros regénye - (Reprint)
 89. Lévai- Potó: Királygyilkosságok a magyar történelemben
 90. Lévai- Potó: A magyar királyi csendõrség története
 91. Magyar írók történelmi elbeszélései : Nemzet születik
 92. Magyari Hunor-László László- Gyöngyíössy János :Ahogy az egy Isten látja *40 erdélyi unitárius templom

 93. Marton Veronika: I. András király korabeli imák
 94. Marton Veronka: A káldeai teremtés mítosz
 95. Marton Veronika: A napkeleti pecsétnyomók és pecséthengerek

 96. Marton Veronika: A sumir kultúra története
 97. Marton Veronika: Az ékírás története
 98. Marton Veronika: Hol rejtőznek a magyar táltosok?
 99. Marton Veronika: I. András korabeli imák. Az első magyar nyelvemlék
 100. Mihály Ferenc: "Kiáltónak szava" Bibliába temetett magyar őstörténet
 101. Nagy Kálmán: A honfoglalás korának hadtörténete
 102. Nemeskürty István: Magyarnak számkivetve * (A nemzettudat válságai)
 103. Németh Miklós Attila: Az én idõm
 104. Németh Miklós Attila: KETTÕS KERESZT avagy a GÁRDAJELENSÉG
 105. Nyírfás Pyrker Dezsõ: Lét a láncban
 106. Obrusánszky Borbála: Azerbajdzsán
 107. Obrusánszky Borbála: Szkíta-hun régmúltból székely-magyar jövendő
 108. Obrusánszky Borbála: Szkíta íjnak húrja pendül
 109. Obrusánszky Borbála: Szkíta-magyar múltunk ragyogása * Történelmi igazságok, tanulságos mesék
 110. Obrusánszki Borbála: Szkíta rögök fölött hun-magyar szél járja
 111. Obrusánszky Borbála: Szkíta tájon pata dobog
 112. Pajkos Pisti pompás paripája
 113. Pályi Gyula: A Torinói Lepel
 114. Pilis Lajos: A megrohant és felszabadított Erdély
 115. Polgárdy Géza: Nyisd fel hát a te szemeidet *  Publicisztikai írások az elmaradt rendszerváltásról, 1990-1993
 116. Politika, egyház, mindennapok * Modern Minerva Könyvek 2.
 117. Regõs SándorDiktatúr TOTÓ *  13+1 kérdés a magyar szocializmusról 
 118. Roska Márton: Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése * Roska Márton kéziratos hagyatékából
 119. Rozgics Mária: Magyar élet – magyar lélek
 120. Rozgics Mária: Folyton nyíló magyar élet
 121. Rozgics Mária: Hím NEM – Nő NEM
 122. Seress Eszter Enéh: A bûntudat lépcsõi
 123. Sóldos László: Huszárélet -- gyöngyélet?
 124. Sõregi Zoltán- Végsõ István: Gyorsan, bátran, hûséggel
 125. Schuller László: Ébredjetek Titanic táncosai!
 126. Süli Attila: Erdővidék szabadságharcosa
 127. Sütõ András: Vadpávamenyegzõ
 128. Sütõ Gábor: Élet és halál- véges és végtelen
 129. Sütõ Gábor: Magyarabb jövõnkért
 130. Szabó József János: Székelyföld körkörös erődítése 1940-44  
 131. Szent-Andrássy Jenõ: ÚJJÁSZÜLETÉS * Az én 56-om a te 56-od?
 132. Szentes József: LITÁNIA * Zachar József tanulmányával
 133. Szirmay Gábor: Halotti kultusz a 17. századtól napjainkig egy magyar nemesi családban
 134. Szirmay Gábor: A szirmai és szirmabesenyõi Szirmay család története
 135. Szirmay Gábor: Szirmayak Tokaj-Hegyalján
 136. Szirmay Gábor: Vallás és kultúra a 14. századtól napjainkig egy magyar nemesi családban
 137. Szluha Márton: Bács-Bodrog vármegye nemes családjai
 138. Szluha Márton: Felvidéki nemes családok I. (Árva, Trencsén, Zólyom vármegye)
 139. Szluha Márton: Felvidéki nemes családok II. (Sáros, Turóc vármegye)
 140. Szluha Márton - Késmárky István: Felvidéki nemes családok III. (Abaúj-Torna — Gömör-Kishont vármegye)
 141. Szluha Márton: Liptó vármegye nemes családjai
 142. Szluha Márton: Nyitra vármegye nemes családjai I-II. kötet
 143. Szluha Márton: Szepes vármegye nemes családjai
 144. Szluha Márton -Késmárky István: Ung vármegye nemes családjai
 145. Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai I., II. kötet
 146. Szőke István Attila: Csudálkozó Csi8be Csaba
 147. Szőke István Attila: Éngem a nagy kertész * Válogatott versek 1996 - 2001
 148. Szőke István Attila: Időkortyolók
 149. Szőke István Attila: Küldetéses nép a mienk
 150. Szőke István Attila: Napsóvárgó csönd * Száz szabadon szárnyaló szonett
 151. Szuhay Balázs: Az én rendszerváltásom/Megmondtam százszor...
 152. Politikusi portré (1988-1996)  
 153. Szûrös Mátyás: Köztársaság született "harangszavú délben"
 154. Takaró Mihály: Csönd- parázson szóforgácsok
 155. Tomory Zsuzsanna: A hét vezér nevének kapcsolatai * A Szem család Turuk ága
 156. Udovecz György: A magyar katona  * 
  Öltözködés, felszerelés és fegyverzet 1788-1815 között
 157. Vaszari János: Zörgetik az ajtót
 158. Várkonyi Tibor, dr.: Családtörténet határok nélkül I-II.
 159. Vásárhelyi Miklós - Szluha Márton: Magyar császári és királyi kamarások õsfái 1740-1918 -- I. kötet (A-G), II- (H-P); III. (R-ZS)
 160. Vetráb József Kadocsa: Égre nyíló lélek-ajtó Tanulmányok a rejtélyes Pilisről * Szőke István Attila verseivel
 161. Vécsey Aurél: Magyarok a hadak útján * Fájdalmas vereségeink  
 162. Vécsey Aurél: Hunok- magyarok eredete és vándorlásai

 163. Vrabec Mária: Hedvig
 164. Tomory Zsuzsanna: Karácsony
 165. Tóth Zsigmond: Divine Antiquities. Az etruszk nyelv megfejtése és a nagyszentmiklósi aranyedények
 166. Udovecz György: A magyar katona * Öltözködés, felszerelés és fegyverzet, 1788-1815 között
 167. Udovecz György: Jászmagyar honvédek albuma (1921-1945)
 168. Z. Kárpát Dániel: A demokrácia halála
 169. Zachar József: Áruló vagy áldozat?
 170. Zachar József: Egy az Isten, egy a Nemzet * Írások Jézus-hitû magyar eleinkrõl
 171. Zachar József:"Egy ezredévi szenvedés" Fejezetek a magyarság haditörténelmébõl
 172. Zachar József: Hunyadi Mátyás és kora
 173. Zachar Péter Krisztián: Gazdaság, politika, érdekképviselet * Fejezetek a magyar és európai gazdasági kamarák történetéből
 174. Zala megye földrajzi nevei II. - A Keszthelyi Járás
 175. Zsigmond Erika: Izland, ahol az idő születik
 
Keresés
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz