+36-20-9736-120
H-P: 9.00-15.00
+36-20-9736-120
H-P: 9:00-15:00

Kiemelt ajánlataink

Legújabb könyveink


Válogatás legújabb megjelenésű könyveinkből.

...

Szirmay Gábor

Szirmay Tamás ezredes és a Greifswald-i Egyetem Szirmay Alapítványa

"Két dolog van, amelyeket a művelt és olvasott emberben magasztalni és dicsérni szokás: egyfelől az odaadás, a szorgalom és a tanulásra való buzgóság, másfelől az erkölcsösségük elegáns rendje." Professzor Doktor Eberhard Barnstorf dékán, Greifswald, 1708. július 28. (részlet Szirmay Tamás diplomájából)

3 490 Ft

Bővebben...
...

Szirmay Gábor

Gróf Szirmay István

Egy sikertelen békeközvetítő sikeres pályája a Thököly- és Rákóczi-korban. "Eleitül fogvást alázatossan kértem Nagyságtokat, úgy folyjanak a Haza dolgai, hogy a keresztény Világ, leginkább a Magyar Nemzet ne találjon okot Nagyságtokban." Szirmay István levele II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez. 1705. december 24.

3 490 Ft

Bővebben...
...

Szirmay Gábor

Szirmayak a magyar történelemben

"...ha én nem lettem volna, Kassának oly könnyen való megvételéről Ő nagysága Thököly nem is gondolkozott volna..." (Szirmay András ezredes)

2 490 Ft

Bővebben...
...

Szirmay Gábor

Egy családi címer története

"Örvendjetek hát a királyi kedvezésnek és ujjongjanak méltóképp az egyedülálló kegyesség ily nagy ajándéka felett a fentebb mondott nemesek, továbbá valamennyi örökösük és ivadékuk." Zsigmond király, Konstancz, 1417. június 27. (részlet a Szirmay család címerleveléből)

2 490 Ft

Bővebben...
...

Gecse Ágnes

Szerkesztette: Balázs Melinda

100 Erdővidéki recept több mint 100 Erdővidéki háziasszony

Erdővidék a természeti kincsek, a gazdag épített örökség földje, a magyar kultúra és történelem jeles személyiségeinek szülőföldje, a mélyen gyökerező székely-magyar hagyományos–, és annak a székely-magyar közösségnek a földje, melynek tagjai mindezt a gazdag örökséget létrehozták, formálták, gyarapították és napjainkig megőrizték, továbbadják a következő nemzedékeknek. Ennek a gazdag kulturáli...

5 990 Ft

Bővebben...
...

Tudományos főmunkatárs: Dr. Obrusánszky Borbála

Főszerkesztő: Aigner Jenő

Kelet Kapuja történelmi folyóirat IV./3.

Negyedévente megjelenő történelmi periodika. A folyóirat főszerkesztője: Aigner Jenő. Tudományos főmunkatárs: dr. Obrusánszky Borbála történész, mongolista, keletkutató. A szerkesztő bizottság tagjai: dr. Aradi Éva, dr. Czeglédi Katalin nyelvész, szlavista, keletkutató, Benkő Mihály történész, dr. Darkó Jenő történész, Harangozó Imre néprajzkutató, Sántha Attila irodalomtörténész. A lap kiadója...

1 190 Ft

Bővebben...
...

Főszerkesztő Dr. Obrusánszky Borbála

Kelet Kapuja történelmi folyóirat IV./2.

Negyedévente megjelenő történelmi periodika. A folyóirat főszerkesztője: dr. Obrusánszky Borbála történész, mongolista, keletkutató A szerkesztő bizottság tagjai: dr. Aradi Éva, dr. Czeglédi Katalin nyelvész, szlavista, keletkutató, Benkő Mihály történész, dr. Darkó Jenő történész, Harangozó Imre néprajzkutató, Sántha Attila irodalomtörténész. A lap kiadója a Tortoma Kiadó és a Kún Kocsárd Egye...

1 190 Ft

Bővebben...
...

Jakab Elek

Kolozsvár története. I-VI. kötet - BIBLIOFIL KIADÁS

Szentgericzei Jakab Elek történész, művelődéstörténész, levéltáros, jogász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja életművét levéltári kutatásai alapján végzett, Erdély újkori történetére és művelődéstörténetére vonatkozó munkái teszik mindmáig jelentőssé. Ezen művek talán legjelentősebbike az 1870 és 1888 között megjelent Kolozsvár története című hétkötetes munkája. A város története szempontjából...

370 000 Ft

Bővebben...
...

Jakab Elek

Kolozsvár története. I-VI. kötet

Szentgericzei Jakab Elek történész, művelődéstörténész, levéltáros, jogász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja életművét levéltári kutatásai alapján végzett, Erdély újkori történetére és művelődéstörténetére vonatkozó munkái teszik mindmáig jelentőssé. Ezen művek talán legjelentősebbike az 1870 és 1888 között megjelent Kolozsvár története című hétkötetes munkája. A város története szempontjából...

75 000 Ft

Bővebben...
...

Zakariás Erzsébet

Asszonyélet Erdővidéken

Határtalan örömmel bocsájtom útjára e könyv második kiadását, hiszen egy szakkiadvány esetében egy második kiadás nagy megtiszteltetés. A 20 évvel ezelőtt megjelent könyv az erdővidéki asszonyok huszadik század elejére jellemző életét mutatja be, azaz éppen 100 esztendővel ezelőtti mindennapokat, szokásokat, életrendet tár az olvasó elé. Az utóbbi években-évtizedben érdekes módon – és legnagyob...

3 650 Ft

Bővebben...
...

Zsigmond Győző

Gombák a magyar néphagyományban

25 éve foglalkozom mondhatni szenvedélyesen a gombavilág és az emberi összefüggéseinek kutatásával, etnomikológiával. A szó tágabb jelentésében, mint azt például az említett tudományág atyja, R. G. Wasson használta. Ennek a munkának az eredményéből kíván ízelítőt nyújtani ez a könyv. A kötet több írása megjelent már különböző szaklapokban, kötetekben, de egyik sem abban a formában, ahogyan itt....

5 990 Ft

Bővebben...
...

Késmárky István

Simon István

Pálmány Béla

Bars és Hont vármegyei nemes családok

Szluha Márton életmű sorozatának következő kötetét tartja kezében a tisztelt Olvasó, melynek néhány családfáját és illusztrációját még mindig ő készítette saját kezűleg, négy évvel ezelőtti elhunyta előtt pár évvel. A sorozat Liptó, Nyitra és Vas megyei köteteivel ellentétben ez a könyv sem enciklopédikus jellegű, inkább az életmű – még mindig igen gazdag – maradékának tekinthető, melyek azo...

12 500 Ft

Bővebben...

Akciós könyveink