+36-20-9736-120
H-P: 9.00-15.00
+36-20-9736-120
H-P: 9:00-15:00

Kiemelt ajánlataink

Legújabb könyveink


Válogatás legújabb megjelenésű könyveinkből.

...

-7%

Babucs Zoltán

„Vártunk, jöttetek!” A délvidéki országgyarapítás képes emlékalbuma

Az 1938–1941 közötti országgyarapítás végét jelentette a Délvidék visszatérése. A Magyar Királyság 1940 végére az 1938–1940 közötti területi visszacsatolások eredményeként közép-európai hatalommá növekedett, ám beszűkült külpolitikai mozgástere, hiszen a területi revíziót a tengelyhatalmaknak köszönhette, a németek és az olaszok pedig az angolszászok ellen hadakoztak, akikkel – titokban – gróf ...

5 571 Ft

Bővebben...
...

Főszerkesztő: Aigner Jenő

Tudományos főmunkatárs: Dr. Obrusánszky Borbála

Kelet Kapuja történelmi folyóirat IV./4.

Negyedévente megjelenő történelmi periodika. A folyóirat főszerkesztője: Aigner Jenő. Tudományos főmunkatárs: dr. Obrusánszky Borbála történész, mongolista, keletkutató. A szerkesztő bizottság tagjai: dr. Aradi Éva, dr. Czeglédi Katalin nyelvész, szlavista, keletkutató, Benkő Mihály történész, dr. Darkó Jenő történész, Harangozó Imre néprajzkutató, Sántha Attila irodalomtörténész. A lap kiadója...

1 190 Ft

Bővebben...
...

Szirmay Gábor

Szirmay Tamás ezredes és a Greifswald-i Egyetem Szirmay Alapítványa

"Két dolog van, amelyeket a művelt és olvasott emberben magasztalni és dicsérni szokás: egyfelől az odaadás, a szorgalom és a tanulásra való buzgóság, másfelől az erkölcsösségük elegáns rendje." Professzor Doktor Eberhard Barnstorf dékán, Greifswald, 1708. július 28. (részlet Szirmay Tamás diplomájából)

3 490 Ft

Bővebben...
...

Szirmay Gábor

Gróf Szirmay István

Egy sikertelen békeközvetítő sikeres pályája a Thököly- és Rákóczi-korban. "Eleitül fogvást alázatossan kértem Nagyságtokat, úgy folyjanak a Haza dolgai, hogy a keresztény Világ, leginkább a Magyar Nemzet ne találjon okot Nagyságtokban." Szirmay István levele II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez. 1705. december 24.

3 490 Ft

Bővebben...
...

Szirmay Gábor

Szirmayak a magyar történelemben

"...ha én nem lettem volna, Kassának oly könnyen való megvételéről Ő nagysága Thököly nem is gondolkozott volna..." (Szirmay András ezredes)

2 490 Ft

Bővebben...
...

Szirmay Gábor

Egy családi címer története

"Örvendjetek hát a királyi kedvezésnek és ujjongjanak méltóképp az egyedülálló kegyesség ily nagy ajándéka felett a fentebb mondott nemesek, továbbá valamennyi örökösük és ivadékuk." Zsigmond király, Konstancz, 1417. június 27. (részlet a Szirmay család címerleveléből)

2 490 Ft

Bővebben...

Akciós könyveink