+36-20-9736-120
H-P: 9.00-15.00
36-20-9736-120
H-CS: 14:00-18:00

Kiemelt ajánlataink

Legújabb könyveink


Válogatás legújabb megjelenésű könyveinkből.

...

Jakab Elek

Kolozsvár története. I-VI. kötet - BIBLIOFIL KIADÁS

Szentgericzei Jakab Elek történész, művelődéstörténész, levéltáros, jogász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja életművét levéltári kutatásai alapján végzett, Erdély újkori történetére és művelődéstörténetére vonatkozó munkái teszik mindmáig jelentőssé. Ezen művek talán legjelentősebbike az 1870 és 1888 között megjelent Kolozsvár története című hétkötetes munkája. A város története szempontjából...

337 000 Ft

Bővebben...
...

Jakab Elek

Kolozsvár története. I-VI. kötet

Szentgericzei Jakab Elek történész, művelődéstörténész, levéltáros, jogász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja életművét levéltári kutatásai alapján végzett, Erdély újkori történetére és művelődéstörténetére vonatkozó munkái teszik mindmáig jelentőssé. Ezen művek talán legjelentősebbike az 1870 és 1888 között megjelent Kolozsvár története című hétkötetes munkája. A város története szempontjából...

67 500 Ft

Bővebben...
...

Zsigmond Győző

Gombák a magyar néphagyományban

25 éve foglalkozom mondhatni szenvedélyesen a gombavilág és az emberi összefüggéseinek kutatásával, etnomikológiával. A szó tágabb jelentésében, mint azt például az említett tudományág atyja, R. G. Wasson használta. Ennek a munkának az eredményéből kíván ízelítőt nyújtani ez a könyv. A kötet több írása megjelent már különböző szaklapokban, kötetekben, de egyik sem abban a formában, ahogyan itt....

5 990 Ft

Bővebben...
...

-8%

Zakariás Erzsébet

Asszonyélet Erdővidéken

Határtalan örömmel bocsájtom útjára e könyv második kiadását, hiszen egy szakkiadvány esetében egy második kiadás nagy megtiszteltetés. A 20 évvel ezelőtt megjelent könyv az erdővidéki asszonyok huszadik század elejére jellemző életét mutatja be, azaz éppen 100 esztendővel ezelőtti mindennapokat, szokásokat, életrendet tár az olvasó elé. Az utóbbi években-évtizedben érdekes módon – és legnagyob...

3 358 Ft

Bővebben...
...

Késmárky István

Simon István

Pálmány Béla

Bars és Hont vármegyei nemes családok

Szluha Márton életmű sorozatának következő kötetét tartja kezében a tisztelt Olvasó, melynek néhány családfáját és illusztrációját még mindig ő készítette saját kezűleg, négy évvel ezelőtti elhunyta előtt pár évvel. A sorozat Liptó, Nyitra és Vas megyei köteteivel ellentétben ez a könyv sem enciklopédikus jellegű, inkább az életmű – még mindig igen gazdag – maradékának tekinthető, melyek azo...

12 500 Ft

Bővebben...
...

-10%

Raffay Andrea

Megérdemelve vagy ártatlanul

1909-ben Bihari Mór gyűjtésében jelent meg az a kötet, mely Szendrey Júliának akkor ismert verseit tartalmazta. Bihari e kötetben Szendrey Júlia 26 versét közölte, de az ő Szendrey-verskiadása – mely tartalmazta a Naplót és egyéb naplóféléket – nem tekinthető teljesnek: egyrészt Szendrey Júlia összes, fellelhető versét ténylegesen nem tartalmazta, valamint Biharikorabeli folyóiratokból (szépiro...

4 491 Ft

Bővebben...
...

Tóth László

Kézdiszék 1917-1920 forgatagában

A centenárium alkalmából a Nagy Háborúról már csaknem minden fontosat leírtak: régi és újabb kutatások hozták közel a ma emberéhez a négy vérzivataros évet. A fősodor az elmúlt ötven évben mégsem változott, a tanulók megismerhetik a marni ütközetek apokaliptikus napjait, a Bruszilov-offenzíva vészhelyzetét, a Doberdó és Gorlice földrajzi neveket, s elgondolkozhatnak a „Nagy Lenin” szavain, aki ...

3 990 Ft

Bővebben...
...

-10%

Benkő Mihály

Őseink nyomában Ázsiában

A szerző 80. születésnapjára kiadott könyv. Találhatók-e magyarok keleten Julianus barát magyarjainak 1237-es elpusztítása után. Ez a kérdés régóta foglalkoztatta a magyar tudományos életet és közérdeklődésre is számot tarthat. A Mátyás király udvarába érkező hírek, majd Turkoly Sámuel „Asztrahán”-ból címzett 1725. évi levele után az első hírt 1965-ben Tóth Tibor antropológus hozta, amikor Szei...

3 951 Ft

Bővebben...
...

-10%

Halász Péter

Az első csóktól az első gyermekig

Az ember élete körforgás, tulajdonképpen mindegy, hol kezdünk bele. A gyermek megszületik, felnő, felkészül az életre, párjára lel, gyermeke születik, aki felnő, felkészül az életre, párjára lel… és így tovább, körbe-körbe. Vagy nem is körbe, hanem spirálisan, mindig egy kis eltéréssel: vagy feljebb, vagy lejjebb, nemzedékről nemzedékre. Elhatározás kérdése, hogy hol is kezdjük ezt a monográfiá...

4 050 Ft

Bővebben...
...

Babucs Zoltán

Az igaz ügy: 1948-1949

Babucs Zoltán (Jászberény, 1974) hadtörténész-muzeológus. tősgyökeres jászkun család sarja, felesége a kézdivásárhelyi születésű Madarász Éva. A Magyarságkutató Intézet ügyvivő szakértője és a Magyar Hírlap (polgári közéleti napilap) lapszerkesztője. Szakterülete: a második világháborús Magyar Királyi Honvédség, az 1848/49. évi magyar függetlenségi háború honvéd-seregének története, a jászkunok...

2 990 Ft

Bővebben...

Akciós könyveink

-40%

...

Tomory Zsuzsa

Vászon Sándor

Pannonia Bertája

2 394 Ft

-13%

...

Sümeghy Dezső

Barna János

Nemes családok Csanádvármegyében

1 471 Ft

-40%

...

Szluha Márton

Bács-Bodrog vármegye nemes családjai

5 994 Ft